Saturday, 20/08/2022 - 13:15|
VÌ MỘT THẾ GIỚI KHÔNG COVID 19
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona tại trường THPT Đô Lương 1

Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh nhằm ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh, chủ động ứng phó có hiệu quả nhất góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của học sinh, CBGV-NV trong và ngoài nhà trường.

 

KẾ HOẠCH

Về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona tại trường THPT Đô Lương 1

------------

 

Thực hiện công văn khẩn số 138/SGD&ĐT-VP ngày 30/01/2020 của Sở Giáo Dục & Đào Tạo  về việc tích cực  phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona. Công điện số 43/CĐ-BGD&ĐT ngày 28/01/2020 của Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo về  việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Căn cứ kế hoạch số 59/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về đáp ứng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Căn cứ vào tình hình dịch bệnh trên thế giới, trong nước và nguy cơ có thể xâm nhập, lây lan trên địa bàn tỉnh. Trường THPT Đô Lương 1 xây dựng kế hoạch hành động phòng chống dịch bệnh viêm phổi đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (gọi tắt là dịch bệnh nCoV)  với những nội dung sau:

I. MỤC TIÊU CHUNG

Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh nhằm ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh, chủ động ứng phó có hiệu quả nhất góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của học sinh, CBGV-NV trong và ngoài nhà trường.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ

1. Theo dõi, quản lý tốt sức khỏe học sinh, CBGV, nhân viên nhà trường, giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh, ngăn chặn kịp thời không để dịch bệnh xâm nhập vào trường học.

2. Phối hợp với ngành y tế xây dựng chương trình hành động, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên và cha mẹ học sinh về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona và dịch bệnh mùa đông xuân.

3. Triển khai các hoạt động vệ sinh phòng bệnh tại các cơ sở giáo dục, đảm bảo các điều kiện về vệ sinh học đường, nguồn lực và cơ sở vật chất sẵn sàng đáp ứng kịp thời với các tình huống về dịch bệnh trong nhà trường.

III. CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH

- 100% học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên, cha mẹ học sinh được truyền thông về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona và dịch bệnh mùa đông xuân.

- 100% học sinh, CBGV- NV trong nhà trường được theo dõi, quản lý về sức khỏe.

- 100% lớp học đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, nguồn lực và cơ sở vật chất sẵn sàng đáp ứng kịp thời với các tình huống về dịch bệnh trong nhà trường.

IV. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

- Triển khai tới tất cả các CBGV-NV, phụ huynh và HS toàn trường THPT Đô Lương 1.

- Thời gian áp dụng từ tháng 01 năm 2020 đến tháng 12 năm 2020.

V. NHỮNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tình huống 1: Chưa ghi nhận trường hợp bệnh trong trường học.

- Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra của Trường do Hiệu trưởng làm Trưởng ban. Tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo theo dõi chăm sóc sức khỏe của CBGV-NV và HS  trong trường.

- Quán triệt đầy đủ nội dung Công văn, Chỉ thị, Quyết định và Kế hoạch của Ngành để CBGV- NV và HS nắm vững tầm quan trọng, yêu cầu, nội dung của công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona, đặc biệt là 7 nội dung khuyến cáo của WHO và Bộ Y tế. Dán nội dung khuyến cáo ở cổng trường, cửa ra vào lớp học, công trình vệ sinh WC...

- Chỉ đạo toàn bộ CBGV-NV và phụ huynh, học sinh phối hợp với cơ sở y tế và cơ quan chức năng tăng cường giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính với các biểu hiện nghi ngờ do chủng mới vi rút Corona gây ra.

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh trong trường học về kỹ thuật giám sát, phòng chống và các phối hợp xử lý ổ dịch.

- Xây dựng thông điệp truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch trong trường học. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, các biện pháp phòng bệnh, kịp thời cung cấp thông tin để cán bộ, giáo viên, học sinh, không hoang mang lo lắng;

- Thường xuyên kiểm tra vệ sinh lớp học và khuôn viên trong trường.

- Thường xuyên báo cáo diễn biến tình hình dịch bệnh và tổ chức thực hiện về SGD&ĐT để xử lý kịp thời.

2. Tình huống 2: Xuất hiện trường hợp bệnh xâm nhập vào trường học

- Ban Chỉ đạo theo dõi chăm sóc sức khỏe của cán bộ, giáo viên và học sinh, trong toàn trường học hàng tuần và đột xuất phối hợp tích cực với ngành Y tế triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh.

- Tăng cường giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính nghi ngờ do chủng mới vi rút Corona gây ra.

- Phối hợp với ngành Y tế triển khai các biện pháp cách ly chặt chẽ các trường hợp mắc bệnh cũng như nghi ngờ, tổ chức theo dõi chặt chẽ sức khỏe những trường hợp tiếp xúc.

- Phối hợp tích cực với ngành Y tế xử lý triệt để các ổ dịch.

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, các biện pháp phòng bệnh, kịp thời cung cấp thông tin để cán bộ, giáo viên, học sinh không hoang mang lo lắng; phối hợp với ngành Y tế thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh.

- Thực hiện báo cáo theo quy định.

3. Tình huống 3: Dịch bệnh lây lan trong trường học

- Ban Chỉ đạo theo dõi chăm sóc sức khỏe của cán bộ, giáo viên và học sinh trong toàn trường họp hàng ngày hoặc đột xuất để phối hợp tích cực với ngành Y tế để triển khai các hoạt động phòng, chống dịch trong trường học trên địa bàn.

- Phối hợp với ngành Y tế khoanh vùng ổ dịch và cho học sinh nghỉ học, hạn chế đi lại khi cần thiết, phòng bệnh rộng rãi, bắt buộc đối với toàn bộ cán bộ, nhân viên, giáo viên  và học sinh trong trường có ổ dịch.

- Báo cáo tình hình diễn biến của dịch thường xuyên và tham mưu cho Sở GD&ĐT   các biện pháp phòng chống dịch để nhận được sự chỉ đạo kịp thời.

- Phối hợp với ngành Y tế giám sát các ca bệnh viêm đường hô hấp cấp tính nghi ngờ do chủng mới vi rút Corona gây ra trong trường học.

- Phối hợp với ngành Y tế triển khai các biện pháp cách ly chặt chẽ các trường hợp mắc bệnh cũng như nghi ngờ, tổ chức theo dõi chặt chẽ sức khỏe những trường hợp tiếp xúc.

- Thường xuyên cập nhật các thông tin, thông điệp truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch cho phù hợp có nguy cơ, thông tin để cán bộ, giáo viên, học sinh không hoang mang lo lang; phối hợp với ngành Y tế thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh;

- Phối hợp với ngành Y tế và các sở, ngành có liên quan về điều kiện đảm bảo và phương án, biện pháp phòng chống trong trường hợp dịch bùng phát lan rộng trong trường học.

- Tổ chức các đoàn kiểm tra

- Thực hiện báo cáo hàng ngày, đột xuất tình hình dịch bệnh và tổ chức thực hiện về Sở Giáo dục và Đào tạo để có phương án xử lý.

4. Tăng cường phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống dịch bệnh và y tế trường học

a. Phối hợp với ngành Y tế hướng dẫn chuyên môn về công tác phòng chống dịch bệnh và kiện toàn Ban chỉ đạo công tác y tế trường học, tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, cung cấp đủ nước uống, nước sạch cho học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường, thường xuyên làm vệ sinh môi trường, vệ sinh khử khuẩn lớp học

b. Phối hợp với các bộ, ngành và tổ chức liên quan tăng cường tuyên truyền, triển khai các nội dung hoạt động về chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng, chống dịch bệnh trong các cơ sở giáo dục; Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường truyền thông, huy động sự hỗ trợ, tài trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước về công tác phòng, chống dịch bệnh và y tế trường học.

5. Nâng cao ý thức, kỹ năng bảo vệ bản thân đối với CBGV-NV, Học sinh:

- Không đến nơi đông người, nơi có nguy cơ cao lây nhiễm vi rut Corona

- Sử dụng khẩu trang thường xuyên và đúng cách;

- Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng diệt khuẩn hoặc chất sát khuẩn (sau khi xoa chất tẩy rửa sát khuẩn lên hai bàn tay, đếm chậm từ 1 đến 20 để chất sát khuẩn có thời gian diệt khuẩn, sau đó mời dùng nước sạch rửa sạch tay). Thực hiện rửa tay nhiều lần trong ngày, nhất là rửa tay trước khi ăn, sau khi dùng nhiều đồ dùng, đồ chơi, sau khi đi vệ sinh...

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổ chức tuyên truyền phổ biến, triển khai Kế hoạch của Ngành, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong Kế hoạch.

2. Xây dựng tài liệu truyền thông nâng cao nhận thức về y tế trường học và phòng, chống dịch bệnh cho học sinh.

3. Lập danh sách CBGV-NV và học sinh có người thân ( Bố, mẹ, anh, chị em ...) đến từ vùng dịch hoặc làm việc và sinh sống tại Trung Quốc trở về.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website