Sunday, 25/09/2022 - 02:16|
VÌ MỘT THẾ GIỚI KHÔNG COVID 19
Chi bộ Trường THPT Đô Lương 1 tổ chức kết nạp  05 Đảng viên mới.

Chi bộ Trường THPT Đô Lương 1 tổ chức kết nạp 05 Đảng viên mới.

Chiều ngày 14/3/2022, Chi bộ Trường THPT Đô Lương 1 long trọng tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho các quần chúng là học sinh đã học lớp đối tượng đảng, có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện, tham gia tích cực vào các phong trào thi đua, hoạt động tình nguyện do các tổ chức đoàn khởi xướng.
Liên kết website