Wednesday, 06/07/2022 - 07:03|
VÌ MỘT THẾ GIỚI KHÔNG COVID 19

<<

Từ 04/07 đến 10/07

>>

Văn bản mới
Thống kê
Hôm nay : 1
Hôm qua : 30
Tháng 07 : 132
Tháng trước : 1.276
Năm 2022 : 223.225
Năm trước : 15.390
Tổng số : 255.139
Thời tiết Hà Nội
<div class="w-download"><div class="textwidget"><p><a href="https://www.mozilla.org/vi/firefox/new/"><img height="40" alt="" src="/App/Corporate/images/icon/firefox.png" /></a> <a href="https://www.google.com/intl/vi_vn/chrome/browser/desktop/index.html"><img height="40" alt="" src="/App/Corporate/images/icon/chrome.png" /></a> <a href="https://www.internetdownloadmanager.com/download.html"><img height="40" alt="" src="/App/Corporate/images/icon/idm.png" /></a> <a href="https://www.unikey.org/"><img height="40" alt="" src="/App/Corporate/images/icon/unikey.png" /></a> <a href="http://www.win-rar.com/download.html"><img height="40" alt="" src="/App/Corporate/images/icon/winrar.png" /></a> <a href="http://www.flv.com/flvplayer.html"><img height="40" alt="" src="/App/Corporate/images/icon/flv.png" /></a> <a href="https://www.teamviewer.com/vi/download/windows/"><img height="40" alt="" src="/App/Corporate/images/icon/teamview.png" /></a> <a href="https://www.foxitsoftware.com/pdf-reader/"><img height="40" alt="" src="/App/Corporate/images/icon/pdf.png" /></a></p><p><span style="color: #0070c0;"><strong><span style="font-size: 16px;"><span style="color: #00b050;">Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy tính bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên</span><br />Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt </span><em><span style="font-size: 16px; color: #c00000;">Firefox, Google Chrome</span></em><span style="font-size: 16px;"> và </span><span style="font-size: 16px;"><em><span style="color: #c00000;">IE 8.0</span></em> </span><span style="font-size: 16px;">trở lên</span></strong></span></p></div></div>